A TyresNET GmbH Általános Szerződési Feltételei (GTC)

1 Hatály

1.1 Ezeket az ÁSZF-t a TyresNET GmbH (a továbbiakban: "TyresNET" vagy "mi") által működtetett ügyfél (a továbbiakban "ügyfél" vagy "Ön") vásárlására alkalmazza. Minden szolgáltatás, termék és ajánlat a TyresNET-en alapul ezeken az ÁSZF-ben és az adott online üzletben érvényes feltételekkel. A webhely házirendjei akkor alkalmazandók, amikor a felhasználó meglátogatta a webhelyet, vagy amikor a weboldalakon elérhető online szolgáltatásokat használta.

1.2 A szerződés megkötésekor az ügyfél fogyasztónak tekintendő, ha rendelt termékeinek és szolgáltatásainak célja nem tekinthető kereskedelmi vagy önálló vállalkozói tevékenységnek. A vállalkozó minden olyan fizikai vagy jogi személy vagy társulás, amely a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy autonóm tevékenységet folytatott.

1.3 Kizáró, ellentmondásos vagy kiegészítő feltételek nem válhatnak a szerződés részévé.

2 A szerződés megkötése

2.1 A weboldalakon az ügyfelek értesülnek az árakról és a termékek szállítóiról ingyen. Ezek a beszállítók a TyresNET-en vagy más harmadik feleken (ideértve a fehér címke partnereket) (a továbbiakban "online boltok") is bejegyzett kiskereskedők.

2.2 Az információ nem minősül jogilag kötelező erejű ajánlattételnek a TyresNET által. A megadott információ automatizált (hírcsatornán alapul), és olyan információkon alapul, amelyeket a TyresNET az online boltoktól és harmadik felektől (gyártók, média) kapott. A boltok vagy a harmadik boltok ajánlatait naponta többször frissítik. Az egyes esetekben eltérések és / vagy hamis adatok lehetnek az árakra (valamint az ajánlatok rangsorolására), a szállítási határidőre és a termékek elérhetőségére vonatkozóan. A TyresNET nem vállal felelősséget ezen információk pontosságáért. Ez nem alkalmazható, ha a TyresNET-t tájékoztatták az ilyen pontatlanságokról, és nem javította azokat, vagy nem kérte az online boltoktól vagy harmadik felektől, hogy ezeket a pontatlanságokat kijavítsák.

2.3 Az Ügyfél a termékeket a weboldalakról történő vásárláskor nem adja meg semmilyen vásárlási szerződéseket, szolgáltatási szerződéseket vagy egyéb szerződéseket a TyresNET-lel. A weboldalakon található termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések kizárólag az ügyfelek és a jegyzett online boltok között kötődnek. Ezért az online boltok ÁSZF (beleértve a lemondási szabályzatukat és az adatvédelmi szabályzatokat is) alkalmazandó.

2.4 Az ügyfelek közvetlenül átvihetők a TyresNET weboldalain keresztül az online boltok weboldalára, amelyek az ajánlatokat tették (kattintson a "Folytatás" gombra). Az ügyfelek kötelessége, hogy a szerződés megkötése vagy megrendelés előtt ellenőrizzék az online boltokban megjelölt összes releváns információt és pénznemet.

2.5 Az ügyfélnek lehetősége van arra is, hogy közvetlenül a TyresNET weboldalakon vásároljon, anélkül, hogy a partner online áruházak weboldalára továbbítaná (kattintson a "Hozzáadás a kosárba" gombra). A TyresNET esetében ez az ügy nem reprezentatív az egyik szerződő fél (ügyfél vagy online bolt), és nem válik az ügyféllel és az online boltjával kötött szerződés szerződő felévé. Minden olyan szerződéses kötelezettség, amely kizárólag az ügyfél és az online bolt között keletkezik. Minden termék esetében a jogi garanciális jogok érvényesek. Ezenkívül az online boltok (beleértve a lemondási szabályzatukat) és / vagy a fizetési szolgáltatóik ÁFA-ja érvényesek. Az ügyfelek kifejezetten tájékoztatják erről a megrendelésük alatt.

2.6 A TyresNET rámutat, hogy nem szerepelnek a piacon elérhető összes online boltban. A kiválasztás kizárólag a TyresNET és az online áruházak belátása szerint lehetséges. Az összehasonlított eredmények nem azt állítják, hogy teljesek. A TyresNET fenntartja magának a jogot az egyes termékek vagy szolgáltatások törlésére előzetes értesítés nélkül.

2.7 A beviteli mezőkben a számítógép billentyűzetével és az egér használatával javíthatja a típushibákat, amíg a megrendelését befejezi, és rákattint a megerősítő gombra. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szerződés szövege elérhető lesz, de ez a szöveg a szerződés megkötését követően nem lesz megtakarítva.

3 Nincs garanciavállalás, semmilyen felelősség a harmadik féltől származó információkért

3.1 Szolgáltatásaink bármikor megváltoztathatók vagy módosíthatók. Kérjük, használja a szolgáltatásokat saját belátása szerint.

3.2 A Autogumik.net nem garantálja a felhasználónak vagy a harmadik félnek, hogy a megjelenített információk aktuálisak, helyesek és / vagy teljesek, és a szolgáltatások bármikor megszakítás nélkül, időben, biztonságosan és hibamentesen rendelkezésre állnak. A Autogumik.net ugyanakkor nem garantálja, hogy a hardver és a szoftver bármikor hibamentesen működik, vagy hiba időben vagy egyáltalán hiba keletkezik.

3.3 A weboldalunk olyan weboldalakat és tartalmakat tartalmaz, amelyeket másoknak tárolunk szerverünk szolgáltatásainkban és elérhetővé teszik a nyilvánosság számára (például az online áruházak termékleírásait vagy árait, valamint a hozzájuk fűzött linkeket). Nem irányítjuk a hivatkozások tartalmát, mivel a tartalmat a TyresNET-en keresztül vagy ilyen ügyletek vagy adatforrások révén hozzáférhetővé tesszük.

3.4 Bármely összehasonlítási szolgáltatást a TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, Tel 040-73098288, Fax 040-73098289, E-mail:. Info@tarifcheck24.de

4 A felelősség korlátozása

4.1 A Autogumik.net felelőssége a felhasználónak okozott kárért (a), amely a Autogumik.net kötelezettségszegése miatt az élet, végtag vagy egészségi állapot károsodása miatt következett be, (b) a termékfelelősségi törvény értelmében garanciavállalás vagy (c) ha a Autogumik.net szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta a kárt, és / vagy (d) ha a kárt a Autogumik.net kötelezettségének megsértése okozta, amely teljesítésével a a szerződésnek és azoknak meg kell felelniük a felhasználónak, rendszeresen bízik és megbízik (fő kötelezettség).

4.2 A Autogumik.net felel az (1) bekezdés a), b) és / vagy (c) korlátlan összegeként; a (d) betű esetében a felelősség előre látható, tipikus kárra korlátozódik.

4.3 Az (1) bekezdésben említettektől eltérő esetekben a Tres.net felelőssége kizárt a jogalaptól függetlenül.

4.4 Az előző bekezdésekben foglalt felelősségbiztosítási rendelkezések a Autogumik.net tisztviselői, alkalmazottai és ügynökei személyes felelősségére is vonatkoznak.

5 A felhasználó kötelezettségei, tiltott viselkedés

5.1 A felhasználó vállalja, hogy tartózkodik olyan tevékenységektől, amelyek befolyásolják vagy befolyásolhatják az ajánlat funkcionalitását a Autogumik.net-en (például szoftveren vagy más szkripteken keresztül). Ez különösen érvényes a "robot", a "pók" vagy az "offline olvasó" szoftverek és folyamatok használatára, amelyek automatikusan létrehozzák az interneten keresztül a felhasználói kéréseket.

5.2 Nem használhatja a szolgáltatásainkat vagy azok részeit, amelyeket nem használunk kereskedelmi célú előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül, például másoljuk, szisztematikusan letöltjük, utánozzuk, eladjuk, bérelhetjük, felhasználhatjuk vagy felajánlhatjuk saját vagy más promóciós célokra.

5.3 Adataink, számítógépes csatornáink, a létrehozott közvetlen tartalmak minden jog (például szerzői jog és védjegy) fenntartva.

6 Adatvédelem

A magánélet tiszteletben tartása érdekében kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat

7 felhasználói fiók

7.1 A tegnapi bejelentkezési terület a szabad felhasználói fiók ("Felhasználói fiók") részét képezi a felhasználónak, a felhasználói fiók regisztrációja önkéntes, a felhasználói fiókban a felhasználó engedélyezheti / hírlevelet és vásárlási terméklistát A felhasználó hozzáadhatja a termékeket a bevásárlási listájához, és eltávolíthatja azokat A felhasználói fiók bármely megrendelésének végrehajtása és / vagy kezelése a felhasználói fiókon keresztül nem lehetséges.

7.2 Ha a felhasználó ügyfél, akkor a regisztráció során életkorúnak kell lennie.

7.3 A regisztráció során a felhasználó köteles kitölteni a kötelezően feltüntetett mezőket a regisztrációs űrlapon. Ezáltal a felhasználó e-mail címét és jelszavát választhatja ki. A felhasználónév és a születési év választható mezők.

7.4 A felhasználó nem jogosult több felhasználói fiókot fenntartani a Tires.net-en. A Autogumik.net fenntartja magának a jogot, hogy törölje a többszörös regisztrációt.

7.5 A felhasználó által a regisztrálás időpontjában (kötelező és opcionális) beírt információ - hacsak nincs megadva - helyes és teljes. Ha a felhasználó e-mail címe megváltozik a regisztráció után, a felhasználónak azonnal be kell hajtania a módosításokat felhasználói fiókjának profilbeállításaiban, és ott meg kell jelölnie a módosított e-mail címet. A Autogumik.net nem vállal felelősséget a felhasználó által felmerült károkért, amennyiben a felhasználó nem írta be a jelenleg érvényes e-mail címet. A felhasználó bármikor megváltoztathatja jelszavát és adatait.

7.6 A felhasználó hozzáférési adatai, különösen a jelszava bizalmas és nem, és nem szabad megosztani senkivel. A hitelesítő adatokat a felhasználónak harmadik felek hozzáférésétől meg kell őriznie. Ha a felhasználónak oka van feltételezni, hogy a harmadik fél hozzáférést biztosított a hozzáférési és / vagy a felhasználói fiókhoz való hozzáféréstől, akkor azonnal értesítenie kell a Tres.net-et, amelyben minden vonatkozó körülményt haladéktalanul, levélben, faxon vagy e-mailben értesít. A Autogumik.net-et abban az esetben, ha a harmadik felek harmadik felek általi hozzáférését és / vagy felhasználását indokolttól gyanítják, a felhasználói fiókot nagyon ideiglenesen a felhasználókkal konzultálva blokkolják vagy törlik.

7.7 A felhasználó felelős a kívánt mentési listáért vagy saját tartalmáért.

7.8 A felhasználó nem használhatja a Autogumik.net-t illegális célokra, a felhasználói fiókja mások általi sérülés vagy mások általi károsodás céljából. A számla kereskedelmi célú felhasználása nem megengedett. E kötelezettségek megsértése a Autogumik.net címen. törölni a fiókot. A felhasználó nem jogosult új fiók létrehozására a Autogumik.net-en a bűncselekmény után.

7.9 A Felhasználó bármikor indoklás nélkül felmondhatja fiókját. A fiók megszüntetéséhez és a felhasználói fiók profilbeállításainak törléséhez a felhasználónak e-mailen kell elküldenie az info@tyres.net vagy a TyresNET GmbH, Amalienstr. 71, 80799 München Németország. A Tires.net a hónap végén hat héten belül felmondhatja a felhasználó felhasználói fiókját, ha e-mailt küld a regisztrált felhasználónak a felhasználói fiók e-mail cím profiljának beállításaiban. A felmondás hatálybalépésének időpontjával a felhasználó felhasználói fiókját teljesen törölték.

8 Záró rendelkezések

8.1 Az ilyen használati feltételekhez kapcsolódó kiegészítő megállapodások nem léteznek.

8.2 Ha a jelen Feltételek bármelyik rendelkezése érvényét veszti vagy érvénytelenné válik, ez nem érinti a szabályzatok érvényességét.

8.3 A német jog érvényes.

8.4 Ha a felhasználó kereskedő, közjogi jogalany vagy állami speciális alap, a joghatóság helye a Autogumik.net helyszíne minden vitás ügyben.

9 Felelősség

9.1 A TyresNET felelős az olyan veszteségekért, mint például a TyresNET vagy annak törvényes képviselője vagy ügynöke által vállalt kötelességszegésből eredő halál, testvér- vagy egészségkárosodás, a TyresNET a ( b) a Termék Liabilty Law garanciavállalás vagy csalárd félrevezetés esetén, vagy (c) a TyresNET vagy annak jogi képviselői vagy ügynökei szándékosan vagy súlyos gondatlanságból kárt okoztak, és / vagy (d) a TyresNET kárt okozott olyan kötelességszegés esetén, amelynek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és amelyre az ügyfél ésszerűen hivatkozhat (kardinális vám).

9.2 A TyresNET végtelenül felelõs az 1. szakasz, a), b) és / vagy (c) pontok esetében. Ami a többi felelősséget illeti, a szerződésre jellemző előre látható károkra korlátozódik.

9.3 Az (1) bekezdésben említettektől eltérő esetekben a TyresNET felelőssége kizárt a jogalaptól függetlenül.

9.4 Az előző bekezdésekben foglalt felelősségi rendelkezések a TyresNET tisztjei, alkalmazottai és ügynökei személyes felelősségére is vonatkoznak

10 végleges rendelkezések

10.1. A német jog alkalmazandó, kivéve az áruk nemzetközi áruszállításáról szóló ENSZ-egyezményt. Az EU létrehozott egy portált, amely segít az elégedetlen ügyfeleknek. Ha panasza van az interneten keresztül megvásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan, a vitarendezési hatóságokat bíróságon kívüli megoldásként találhatja meg itt: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes ágazatokban és a következő országokban jelenleg (2013. június 22-én) nincs vitarendező egység: Horvátország, Luxemburg, Románia és Spanyolország. Lehetséges, hogy nem tudod használni ezt a portált, hogy vitázzunk velünk ezen országokban.

10.2 További megállapodások nem léteznek.

10.3 Ha az ügyfél kereskedő, a közjog vagy a közjogi speciális alap, a teljesítési hely és a joghatósági helyszín minden olyan peres ügyben, amely e szerződésen alapul, a TiresNet székhelyén kell lennie. Ez akkor is érvényes, ha az ügyfél olyan vállalkozó, aki nincs általános joghatósági helyszínen Németországban, vagy ha szokásos tartózkodási helye ismeretlen a kérelem benyújtásának időpontjában. A TyresNET arra vonatkozó lehetősége, hogy keresetet indítson az ügyfél ellen egy másik jogi helyszínen, nem érinti.

10.4 Amennyiben a jelen feltételek bármely rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen, a jelen szerződés fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, beleértve a fennmaradó feltételeket, nem érinti. Az érvénytelen rendelkezések helyébe a törvényi rendelkezések lépnek. Ez akkor is érvényes, ha a feltételeknek előre nem látott mulasztásnak kell fennállnia.

Felfelé